Melatonine helpt kinderen met inslaapstoornissen
Submitted by Redactie Medicalfacts/Janine Budding .

Inge van Geijlswijk beschrijft in haar proefschrift onderzoek naar melatonine en de biologische klok.
Van Geijlswijk heeft bij patiënten die eerst wel en daarna niet meer sliepen met een melatoninetabletje, gekeken naar de afbraak van melatonine. Hierbij vond ze dat deze patiënten melatonine veel langzamer afbreken dan normaal, en met een veel lagere dosering melatonine (0,5 mg) wel weer kunnen inslapen. Uit alle literatuur over onderzoek bij inslaapproblemen die samenhangen met de biologische klok kon de conclusie getrokken worden dat melatonine goed werkt bij deze slaapproblemen.
Bij gezonde kinderen die echt niet kunnen slapen op de ‘gewone’ bedtijd heeft Van Geijlswijk gezocht naar de beste dosering en het beste toedieningstijdstip van melatonine. Opvallend resultaat is dat de laagste dosering (0,05 mg/kg) al het maximale effect geeft (1 uur eerder in slaap vallen en 35 minuten minder wakker liggen in bed) mits op het juiste tijdstip (1-2 uur voor bedtijd) toegediend. De promovendus heeft bij deze kinderen ook naar hun langetermijnontwikkeling gekeken als ze melatonine bleven gebruiken. Na gemiddeld 3 jaar melatoninegebruik zijn er geen afwijkingen in slaap-, sociale en puberteitsontwikkeling.

Bron: UU http://www.medicalfacts.nl/2011/04/17/melatonine-helpt-kinderen-met-inslaapstoornissen
International Web Site of Melatonine are: Key Melatonin