Melatonine verlaagt bloeddruk
Frank Scheer Wanneer: 30 januari Waar: Nederlands Instituut voor Hersenonderzoek, Universiteit van Amsterdam Promotor: prof. dr. R.M. Buijs Waarover: Cardiovascular regulation by the biological clock; neural and neuroendocrine mechanisms in human and rat

Hoge bloeddruk? Slik dan drie weken lang ‘s nachts een tablet met het hormoon melatonine. Dat verbetert de slaap, versterkt het dag-nachtritme in de bloeddruk en verlaagt de bloeddruk.

Promovendus Frank Scheer zag deze verbeteringen optreden in een groep hoge bloeddrukpatiënten. Hij beschrijft de resultaten in zijn proefschrift over de relatie tussen de SCN en het cardiovasculaire systeem. Melatonine dankt de gunstige effecten aan de invloed op de suprachismatische kern (SCN), het hersengebied dat verantwoordelijk is voor de biologische klok.

De SCN is de aanjager van ons ingebouwde dag-nachtritme. Proefpersonen in een voor zonlicht onbereikbare ruimte zijn actief in een 24 uurs-ritme dankzij de sturing van de biologische klok. Scheer laat nu via viruskleuringen van zenuwen zien dat er rechtstreeks zenuwcontact bestaat tussen de SCN en het hart. ‘Dit directe bewijs is nieuw’, zegt Scheer. ‘Het past in het grotere concept dat de SCN via het autonome zenuwstelsel verschillende organen beïnvloedt.’

Een steun in de rug was het onderzoek van een collega naar de hersenen van overleden hoge bloeddruk-patiënten. In vergelijking met gezonde mensen was de SCN bij deze patiënten kleiner, cellen in het hersengebied bevatten minder mRNA en minder eiwit. ‘Kennelijk is de biologische klok minder actief bij hoge bloeddruk-patiënten’, zegt Scheer.

Dat helpt het effect van melatonine te verklaren. Het hormoon grijpt in op de SCN - waar het overigens indirect ook door wordt aangestuurd. Het ‘s nachts slikken van melatonine heeft een versterkend, ‘amplitude-verhogend’, effect op de biologische klok. Bij mensen met een hoge bloeddruk leidt dat tot een verlaging van wel 6 millimeter kwikdruk. ‘Twee tot drie millimeter verlaging heeft al een duidelijk effect op de gezondheid’, vertelt Scheer.

Behalve via het zenuwstelsel beinvloedt de biologische klok het lichaam via hormonen zoals cortisol. Deze stof, die het lichaam voorbereidt op activiteit, piekt ‘s ochtends. Scheer vond dat het ‘s ochtends blootstellen van proefpersonen aan licht leidde tot een extra stijging in de cortisolpiek van 35 procent. ‘s Avonds had het licht geen effect. Uit dat tijdafhankelijke effect van licht concludeert Scheer dat licht via de SCN het lichaam extra voorbereidt op de dag. ‘Avondmensen hebben het meest aan deze invloed van licht’, speculeert Scheer. Bij avondmensen loopt de biologische klok iets te traag, daardoor hebben ze ‘s ochtends minder zin om op te staan. ‘Licht in de ochtend helpt dan bij het gelijk zetten van de klok.’

Bron: Bionieuws
International Web Site of Melatonine are: Key Melatonin