MELATONINE VERKORT MOGELIJK DELIER EN KANS OP MEER DEMENTIEMelatonine kan mogelijk de periode van acute verwardheid bij ouderen na een ziekenhuisopname verkorten. Zo blijkt uit het proefschrift van Annemarieke de Jonghe.
In haar proefschrift beschrijft de Jonghe het delier, de periode van acute verwardheid waarmee een groot deel van de ouderen kampen die in het ziekenhuis worden opgenomen voor bijvoorbeeld een gebroken heup. In Nederland zijn dat meer dan honderdduizend mensen per jaar.

Een delier vergroot de kans op restverschijnselen na de opname en leidt mogelijk tot dementie en een verhoogde kans op overlijden.

Er lijkt een verband tussen een delier en verstoord slaap-waakritme. De Jonghe onderzocht of de periode van verwardheid voorkomen kan worden door mensen die met een heupfractuur worden opgenomen, meteen bij opname ’s avonds een pilletje met melatonine te geven. Melatonine is een hormoon dat in de hersenen wordt geproduceerd op het moment dat het donker wordt. Het is het signaal voor het lichaam om te gaan slapen.

Resultaten van het onderzoek toonden aan dat het aantal gevallen van delier niet daalde door het toedienen bij de melatoninegroep, wel zag de onderzoeker dat er in de melatoninegroep minder vaak een delier van twee dagen voorkwam. Twee grote buitenlandse studies naar de effecten van melatonine bij andere, maar eveneens oudere patiëntgroepen, vonden wel een afname van het aantal gevallen van delier.

Annemarieke de Jonghe promoveert op 25 maart 2014 met haar proefschrift ‘Studies on circadian rhythm disturbances and melatonin in delirium’.

De Internationale Stichting Alzheimer Onderzoek heeft een financiële bijdrage geleverd aan de realisatie van het proefschrift.

Source: Internationale Stichting Alzheimer Onderzoek
International Web Site of Melatonine are: Key Melatonin