Unesco Jaar van het LichtUnesco heeft 2015 uitgeroepen tot het Internationaal Jaar van het Licht. Het is de bedoeling dat gedurende het hele jaar tal van activiteiten rond licht worden georganiseerd, met als invalshoeken wetenschap, kunst, cultuur, duurzaamheid en educatie. Dit jaar is om meerdere redenen een mooi moment voor een Internationaal Jaar van het Licht: één van de redenen is de honderdste verjaardag van de algemene relativiteitstheorie van Albert Einstein waarin licht een cruciale rol speelt. Licht is een belangrijke factor in ons bestaan, gedurende het hele jaar zal licht centraal staan bij evenementen. Zo is aanmaak van Melatonine door natuurlijk licht van positieve invloed op het slaap/waak- en voortplantingsritme en voorkomt de hormoon het sick-building syndroom. Melatonine is een hormoon dat bij mensen in de epifyse geproduceerd wordt uit serotonine en in een met de tijd.

Source: Glas in Beeld
http://www.glasinbeeld.nl/10797/unesco-jaar-van-het-licht/
International Web Site of Melatonine are: Key Melatonin